Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Експозиция "Природа"
В една от сградите на Исторически музей  се помещава Природна сбирка. По модерен интерактивен начин е представено богатството на природен парк Странджа - най-голямата защитена територия в страната.

Тук младите природолюбители могат да влязат в хралупата на вековно дърво, оформена като телефонна кабина, където чрез специален телефон могат да се свържат и да си поговорят с птиците в гората. Те могат да чуят гласовете на 43 птици, срещащи се в Странджа, а от специално написания за деца телефонен указател - могат да научат много интересни подробности за живота и навиците на тези птици.

Една от музейните стаи е изрисувана с красиви природни картини с множество животни. Тук можете да се включите в един твърде необичаен “Езиков курс”. Чрез натискане на 5 бутона можете да чуете гласовете на бухала, папуняка, дървесната жаба, дивата свиня и вълка. Следва най-интересното – натискате специалния бутон и записвате собствените си опити да имитирате чутите звуци. Забавно е, ако сте с приятели, които да послужат за жури при прослушването.

Подложете се на специален тест познавате ли дърветата в гората, като се опитате да отгатнете видовете според кората им.

Погледнете в сандъка с бръмбари, но не се стряскайте – не сте попаднали във филм на Спилбърг! Просто насекомите са поставени под увеличителни стъкла. От тази стая се влиза в малко помещение, където можете да чуете звуците на нощната гора и гласовете на всички нейни нощни обитатели.

Част от експозицията са наградените творби от детски конкурс “Какво мога да изработя от природни материали” на деца от Малко Търново, Ахтопол и с. Кости. Интерес за малките посетители представляват двата дървени пъзела, представящи картата на природен парк Странджа и хранителната верига на животните. Само тук можете да разберете, че в сандъка със съкровища няма злато и скъпоценности, а скромно надникват истинските природни дарове – билките. Опитайте се да ги разпознаете и назовете само по техния аромат. Ако се затрудните, няма страшно – имате право на жокер...

В залата за прожекции можете да гледате интересни видеофилми за Странджа планина, поседнали върху истински пънчета.

Във всяка от стаите са представени красиви фотоси. Беседа за Природен парк Странджа, преведена на 5 езика, очаква чуждестранните посетители.

Последна актуализация на 11.09.2015