Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Експозиция "Археология"


Еспозиция „Археология“ представя артефакти от ХІв. пр. Хр. до Средновековието. Материалите в музея са от археологическите обекти на територията на община Малко Търново : Тракийски култов комплекс Мишкова нива, Могилен некропол Пропада, долмени, Братанова пещера, Светилище на Зевс-Дионис, Антична крепост Кладарско градище и случайни находки.


Последна актуализация на 11.09.2015