Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Ловен туризъм в Граматиково
Дивечовъдна станция Граматиково
Дивечовъдна станция Граматиково

Трите неща, които характеризират в цялост Държавната дивечовъдна станция Граматиково са живописна природа, дивеч с безспорни  трофейни качества и уникалната ловна база.

Държавната дивечовъдна станция с. Граматиково е разположена в най-източната част на Странджа. Релефът е планински с надморска височина 100-499 м. Преобладава естествената широколистна растителност - зимен дъб, благун, източен бук, цер. Атракция представлява наличието на изключително интересни растителни видове - мушмула, дафне и прочутата странджанска зеленика, символ на планината.

Държавната дивечовъдна станция Граматиково стопанисва, управлява и развива дейността си върху площ от 29 500 ха. Предмет на дейността на станцията е производство на посадъчен материал, залесяване, стопанисване и охрана на горския фонд, дърводобив, международен ловен туризъм, фотолов и екотуризъм.

На територията на Държавната дивечовъдна станция Граматиково активно се развива ловен туризъм. Основен вид дивеч - благороден елен, сръндрак, дива свиня, сърна, горски бекас. Приятни условия за ловците създават трите ловни дома на територията  на Дивечовъдна станция Граматиково в местностите Качул, Петрова поляна и Кондолово.

Държавната дивечовъдна станция Граматиково разполага с изключително интересна горска сбирка и с денрариум в м. Качул, където са събрани видове от цялата растителност на Странджа планина.

Последна актуализация на 11.09.2015