Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Местност Ковач


Богати възможности за:

- риболов

- конна езда

- пешеходни турове по маркирани туристически пътеки

- джип сафари


Последна актуализация на 11.09.2015