Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Пешеходни преходи в района на с. Граматиково

с. Граматиково - м. Язмицата
на 1 км от селото; дървени маси и пейки, одърче

с. Граматиково – м. Димов врис (аязмо)
намира се на 2 км от селото, дървени маси и пейки

с. Граматиково - м. Калин врис
намира се на 1 км от селото, дървени маси и пейки

Последна актуализация на 11.09.2015