Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Старините на Малко Търново - памет и емблема на града
От района на Малко Търново досега са известни три посветителни надписа на Зевс - Дионис (ІІ-ІІІ в. сл.Хр.) и два на Аполон Аулариок. Това, че теонимите Зевс - Дионис и Аполон Аулариок се повтарят в няколко епиграфски паметника, изключва възможността те да са попаднали там случайно и подкрепя мисълта за две светилища през римската епоха, където са се изповядвали един соларен и един хтоничен култ.

Почитта към Зевс - Дионис, в тези уникални надписи, е повод за много интерпретации. Някои учени смятат, че по този начин е означен Дионис като върховен бог, т.е. едно от назоваванията на сина на великата Богиня Майка. Основната информация от надписите е, че в района се е намирало голямо светилище, наречено Бакхейон мегало, което значи голямо Дионисово сдружение. Според откритите археологически материали, светилището вероятно се е намирало в района, където е била сградата на бившия девически католически пансион в Малко Търново. То е било централно светилище на много разпръснати в района рударски и други селища.

Три от общо петте надписа са направени от жреци. Същите за известно време са били Велики жреци на Бакхейона и правят в надписа посвещение за себе си и за своите близки. В единия от надписите има епиграма, в която Сосибий почита починалата си съпруга Хреста, но всъщност прави посвещението отново на Зевс - Дионис. Твърдението, че съпругът ще почита починалата си съпруга като Семела (майката на Дионис) определено говори от една страна за връзката между вярата в Дионис и вярата в безсмъртието, а от друга за практиките на обезсмъртяването. Използването на формулата ”почитана както Дионис Семела” в епиграмата ясно обозначава, че посветената ще добие безсмъртие, тъй като именно Дионис извежда майка си и я прави безсмъртна.

Засега няма данни дали в този район почитането на мъртвите е било в деня на Розалиите, но явно то е било свързано с Дионисиевите празници. Откритите в района на Малко Търново надписи са едно от най-категоричните доказателства за това.

Сведенията, че всички надписи, посветени на Аполон, с местния му епитет Аулариок, както и две оброчни плочки с Тракийски конник, са пренесени в Малко Търново от м.Мишкова нива, локализират в този район при Градището светилище с изповядване на слънчев култ.

Последна актуализация на 11.09.2015