Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Пещери и извори на р. Младежка

Природна забележителност “Пещери и извори на река Младежка”, м. Калето е обявена със заповед № 4051 / 29.12.1973 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда, с цел защита на интересни скални образувания, пещери и древно градище. Площта й възлиза на 8,3 ха и обхваща силно разсечен карст с няколко пещери  и карстови извори в местността Калето, в землището на село Младежко.

Последна актуализация на 11.09.2015