Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Рудиново

Намира се в землището на с. Сливарово в местността Патрона, с площ 15,3 ха. Обявена е със Заповед № 332/16.05.1991 г. на Министерството на околната среда, с цел опазване на представително, много добре запазено находище на кавказка боровинка. Разположено е в стара източно-букова гора със зеленика.

Последна актуализация на 11.09.2015