Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Резерват Витаново

Разположен е до северните склонове на главното Странджанско било по границата с Република Турция в землищата на гр. Малко Търново и Бръшлян (на 9 км от Малко Търново и на 5 км от Бръшлян). Резерватът е обявен със Заповед № 1113/03.12.1981 г. на Комисията за опазване на природната среда при Министерския съвет и е с площ 1112,4 ха.

Районът на резервата обхваща първична екосистема от гори от източен бук и източен горун с характерен подлес от южноевксински храстови и тревни видове. Средната възраст на насажденията е предимно от 80 до 110 години. Надморската височина е от 400 до 600 м, което обуславя съществената разлика на растителността в района от тази в другите странджански резервати (Силкосия и Узунбоджак).

В по-далечно минали вероятно тук е имало мечки, ако се съди по местната топонимия – Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни.

Влизането в резервата става само със специално разрешение от РИОСВ – за провеждане на научна дейност или за специализиран туризъм при строго определени правила.

Последна актуализация на 11.09.2015