Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природна забележителност Градището

Природна забележителност “Градището” е обявена със заповед 1427 от 13.V.1974 г., с цел запазване единственото находище на синя хвойна в най-високата част на българска Странджа. Попада в землището на Малко Търново и има площ 2 ха.

Последна актуализация на 11.09.2015