Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Резерват Средока

Разположен е в землищата на Малко Търново и Стоилово, съответно на 3 км от М. Търново и 2 км от Стоилово. Общата му площ е 607.8 ха и е обявен със Заповед 75 от 18.01.1989 г. Притежава 110,2 ха открити пространства от поляни и пасища. Територията му е атрактивна с многото стръмни склонове и скални образувания по десния бряг на р. Аидере. Множеството меандри на реката се редуват с вирове, скални прагове и водопади, а бреговете са покрити с разнообразни дървета и храсти. Висока стойност имат голямото находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел, който в отделни екземпляри достига до 6 м височина и 10 см диаметър. В резервата са запазени вековни дъбови и букови гори. По бреговете на р. Айдере има впечатляващи лъжникови дървета.

Влизането в резервата става само със специално разрешение от РИОСВ – за провеждане на научна дейност или за специализиран туризъм при строго определени правила.

Последна актуализация на 11.09.2015