Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Местност Ковач

Намира се на 5 км от с. Звездец и на 20 км от гр. Малко Търново. Красива местност с възможности за туризъм и рекреация. От двете страни на реката са изградени туристически бази, които предлагат удобства за по-продължителен престой.

В турско време от тази местност започвала привилегированата област Хасекия и всички турци, които искали да преминат през нея, трябвало да свалят подковите на конете си в намиращата се там ковачница. С това предание е свързан произхода на името на самата местност.

Последна актуализация на 11.09.2015