Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Братанова пещера

Природна забележителност “Братанова пещера” се намира на 9 км северозападно от Малко Търново в м. Трите дерета, землище на с. Бръшлян. Тя е най-голямата пещера в района на Странджа, частично проучена. В една от галериите й е открито монетно съкровище от ІV в. пр. Хр., съдържащо монети на Филип ІІ, Александър Македонски и Аполония. По-късно е открита и малка бронзова гривна със змии в краищата.

Обявена е със заповед 206/23.3.1981 г., с цел опазване на обект с висока спелеологична и археологическа стойност.

Тъй като е част от резерват Витаново и попада зад граничното съоръжение, достъпът до пещерата става само с разрешение и придружител от Гранична полиция и писмено разрешение от Министерство на околната среда и водите.

Последна актуализация на 11.09.2015