Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Местност Качул
Река Велека
Река Велека

Това е една от най-привлекателните местности по поречието на река Велека. Намира се на 5 км от с. Граматиково и на 20 км от гр. Малко Търново. Районът се характеризира с изключително богатата флора и фауна и е подходящ за  туризъм и рекреация.

Поречието на Велека предлага възможности за плажуване и риболов, а частните вили и ловната хижа на Държавната дивечовъдна станция Граматиково предоставят базите си за по-дълга почивка в района.

Последна актуализация на 11.09.2015