Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Кривинизово

Попада в землищата на Малко Търново и с. Звездец на площ от 109 ха.

Обявена е на 16.V.1991 г., с цел запазване на естествени горски съобщества и местообитания на редки растителни и животински видове.

Последна актуализация на 11.09.2015