Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Докузак
Барата край село Стоилово
Барата край село Стоилово

Карстов район в околностите на Малко Търново, в близост до село Стоилово, с изключително привлекателна и впечатляваща природа, река с водопад и бари за пране на тъкани. По поречието на р. Докузак има места за отдих и риболов. Това е най-компактното от разпръснатите в този район находища на кримски чай. Опитите за изкуственото му размножаване са успешни, което дава възможност да се разшири в култура и използва като прекрасен тонизиращ чай.

Обявена е със Заповед № 845/31.10.1991 г. на Министерството на околната среда, с цел запазването на естествените находища на кримския чай. Площ - 5,0 ха.

Последна актуализация на 11.09.2015