Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Тракийско светилище Камъка


Намира се на 10 км от Малко Търново в посока Царево, в м. Каменска бърчина. Представлява комплекс от интересни скални  образувания на редки за Странджа конгломератни скали, използван в древността от траките за светилище.

Тук, върху самата скала, на много светло и високо място са издълбани т. нар. “соларни кръгове”. Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Именно по тази причина, светилища от този тип се разполагат на открити, целодневно огрявани от слънцето места.

Археоастрономическите изследвания доказват, че 2 500 г. пр.Хр. на това място е наблюдаван изгрева на Бога Слънце в деня на лятното слънцестоене и са извършвани ритуали, важни за орфическата религиозно-философска система на древните траки.
Освен с кръговете, мястото впечатлява с откриващата се гледка и причудливите форми на околните скали. Една от тях има форма на гъба, затова е наречена “Каменна гъба”. В основата й има тесен процеп, “провирало”, за който се вярва, че успешно промушилият се през него човек ще бъде здрав през цялата година.

Последна актуализация на 11.09.2015