Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Римска гробница край Евренезово

В голям могилен некропол в м. Бакърен извор в землището на с. Евренозово през 2003 година е разкрита интересна сводеста гробница от римската епоха - началото на ІV в сл.Хр. Намира се в границите на тракийския некропол, в който през 70-те години на ХХ век са документирани няколко долмена. Каменната гробница е в могила с полуцилиндричен свод на камерата и представителна фасада. В близост до нея се намира долмен, датиран Х-ІХ в. пр.н.е. Двата паметника са разделени във времето с повече от едно хилядолетие. На територията на България гробници с подобна архитектура са не повече от  пет-шест.

Традицията некрополите да се създават около места, сакрализирани от наличието на по-стари “вечни жилища” в този район на Странджа, може да се проследи до най-ново време. Християнските некрополи, които се поддържат и днес край селата Стоилово, Звездец и др., са разположени изцяло всред множество надгробни тракийски могили.

Последна актуализация на 11.09.2015