Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Куполна гробница Пропада


Великолепен образец на тракийската култова архитектура. Намира се на 3 км северозападно от Малко Търново на върха на невисок хълм, даващ началото на некропол от 40 могили. Разкрита е през 1979 г.

Не голямата куполна гробница добре разкрива устойчивостта на традицията в погребалната архитектура, близо половин хилядолетие след като са строени куполните гробници при Казанлък, Мезек, Стрелча и др. По своя тип и конструкция тя се приближава до споменатите гробници от V-ІV в. пр.н.е., но някои нейни елементи са безспорно наследство от тракийската мегалитна култура от ранножелязната епоха. Вертикалното укрепване на каменните блокове на гробната камера и покритието на дромоса предполагат една доста по-ранна строителна традиция, отколкото датировката по намерените в гробната камера археологически материали.

Проучените в местността могили показват много добре оформени гробове от типа “циста”, познат от І в. пр.Хр. Стените са облицовани с каменни плочи, които са използвани и за покритието на съоръженията.

През 2001 г. от некропола са проучени два цистови гроба и са открити две гробнични съоръжения. Единият от цистовите гробове е използван от една фамилия и в него са погребани седем индивида. Вторият поднася истинска археологическа сензация - изграден е старателно от добре обработени мраморни блокове. Една от новооткритите гробници, по начина на изработването си, не намира паралел в Тракия - за изграждането на дромоса и част от стените на камерата, е използвана естествена скала, която е обработвана на място.

Близостта на некропола до Малко Търново позволява той да бъде лесно посещаван от туристи.

Последна актуализация на 11.09.2015