Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Тракийска гробница в Мишкова нива


Разкрита е през 1981-83г. Намира в м. Мишкова нива (Бъчварова колиба) на югоизточния склон на Голямото градище, на около 3 км югозападно от Малко Търново, непосредствено до държавната граница с Република Турция. Твърде близка е по тип до тази от м. Пропада, но е много по-голяма и внушителна. Светилището е част от голям комплекс, който се състои се от крепост на върха Голямо Градище, рудници в подножието му, могилен некропол, укрепени сгради и урбанистични останки.

В края на бронзовата епоха на Мишкова нива е бил изграден долмен. През старожелязната епоха около това свещено място се образува могилен некропол, поддържан през цялото първо хилядолетие пр.н.е. и по-късно. Впоследствие недалеч от разрушения долмен започва да се изгражда култово съоръжение, първият етап на което наподобява долменна конструкция, вторият е гробница, градена с хоросан и крепида, а третият - мраморна куполна гробница от императорската епоха. Била е използвана като хероон (светилище на митично или реално съществуващ цар, жрец или герой) или като мавзолей на знатен тракийски владетел. Входът й бил украсен с монументален фронтон, върху който освен кръстосани щит и стрела, се виждат символите на слънчев култ – две обърнати човешки длани.

В непосредствена близост до гробницата се намират римска villa rustika (селска вила, имение) и некропол. Вилата служи за жилище на всички онези, които се грижат за храма и за занаятчийското производство.

Животът на куполния комплекс може да се разположи между средата на ІІ-то хилядолетие пр.Хр. до епохата на късната античност.

Проучените могили от некропола показват много добре оформени гробове от типа “циста”, познат от I–то хил. пр. Хр. (стени, облицовани с каменни плочи, използвани и за покритие на съоръженията).

На най-високата точка на българска Странджа, вр. Голямо Градище (709 м. н.в.), намиращ се непосредствено до м.Мишкова нива, се намират останките на голяма тракийска крепост с кръгла форма. Основите й са с дебелина 2.5 м, а диаметърът на крепостната стена е 100 м. Със сигурност това е била една от най-големите тракийски крепости в древността. В центъра й се намирало светилище на бог Аполон Аулариок, за което свидетелства намереният там жертвеник на този бог.

Последна актуализация на 11.09.2015