Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Село Младежко

Намира се на 50 км южно от гр. Бургас и на 38 км от гр. Малко Търново; 200 м. н.в. Разположено е в живописна местност близо до изворите на р. Младежка.

Под името Карамлък (Тъмна река) селото фигурира върху картата на Хайнрих Киперт от края на ХІХ век, а под името Тъмна река съществува от 1934 до 1958 г. След тази година е преименувано на Младежко в чест на младежите, построили шосето покрай течението на реката.

В района на селото има пещери, наречени “Леярниците”. Най-ранните материали за околностите датират от ранножелязната епоха (ХІІ-ХVІІІ в. пр.Хр.). Мегалитни паметници се намират югозападно от Младежко.

На 1.5 км западно е крепостта “Голямото кале” (една от най-големите тракийски и късноантични крепости в Странджа). В центъра й е разположена пещерата Калето, в която е открита керамика от късното Средновековие (ХІІ–ХІV век). Мястото е живописно заградено от каньоните на реките Близнашка и Евренозовска.

По времето на Балканските войни и след тях в селото се настаняват бежанци от Източна Тракия. Тук са запазени все още образци на т. нар. “шаронски къщи”, (строени от държавата за бежанците от Одринска Тракия).

Празникът на селото се отбелязва в деня на Голяма Богородица (28.08).

Интересни обекти за посещение:

• Пещери и извори на река Младежка – намират се на северозапад от селото
• Крепост “Голямото кале” – руини. При разкопките в тази крепост са открити много материали от късната античност и доказателства, че нейното съществуване може да се свърже с развитието на металургията в региона. Сред материалите има монети на Константин Велики и Теодосий І.
• Комплекс от басейни – студената вода на р. Младежка се използва за лечение на болести на нервната система и сърдечно-съдови заболявания.

Последна актуализация на 11.09.2015