Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Географско разположение

Община Малко Търново се намира в Югоизточна България и е третата по големина в Бургаска област. Разположена е в сърцето на Странджа планина на площ от 798,5 кв.км, което съставлява 10,3 % от територията на Бургаска област и 0,76 % от територията на  България. Попада изцяло на територията на Природен парк „Странджа”.

Състои се от административния й център – гр.Малко Търново и още 12 съставни села, две от които са кметства – с.Граматиково и с.Звездец, а останалите – кметски наместничества.

В общината живеят общо 4 896 човека – показател, който я нарежда сред най-рядко населените райони в страната.

Граничи с общините Средец, Созопол, Приморско и Царево, на юг с Република Турция през ГКПП Малко Търново.

През общината преминава международен път, който е и най-краткият, свързващ страните от Европа с тези от Близкия Изток.

Общинският център гр. Малко Търново отстои на 76 км. от областния център гр. Бургас - четвъртият по големина град в България, важен и перспективен транспортен център.

Главни транспортни артерии към Малко Търново са:

• Главен път: Бургас - разклон "Пода" - с. Маринка - с. Крушевец - местност "Босна" - с. Звездец - Малко Търново;
• Бургас - Царево – с. Българи – с. Граматиково – Малко Търново
• Харманли – Тополовград – Елхово – Болярово – Тагаревско харче – с. Варовник – м. Босна – с. Звездец – Малко Търново

Обществените превози се извършват от транспортни фирми от Бургас, Малко Търново и Царево. Разбира се, от Малко Търново се достига и до съседна Турция през ГКПП М. Търново, като мегаполиса Истанбул е само на 290 км от границата.

Разстояния от общинския център Малко Търново до други съседни населени места:

  • Царево - 56 км
  • Архитектурно-исторически резерват Созопол – 60 км
  • Граничен пункт и митница - 9 км
  • Къркларели (Турция) - 45 км

Разстояния до селища в общината /по второкласни и третокласни пътища:

с. Стоилово - 9 км с. Близнак - 41 км с. Евренозово - 28 км
с. Бръшлян - 15 км с. Босна - 37км с. Визица - 35 км
с. Звездец - 25 км с. Бяла вода - 43 км с. Заберново - 44 км
с. Младежко - 32 км с. Калово - 54 км с. Граматиково - 24 км
с. Сливарово - 16 км    

Последна актуализация на 11.09.2015